Licitatie servicii cazare @Drobeta

Fundatia Progress va invita sa transmiteti oferta dumneavoastra pentru licitatia de servicii cazare la Drobeta-Turnu-Severin, in cadrul proiectului „Al treilea spatiu al cetateniei active” (finantat prin Fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2009 – 2014), coduri CPV:
98341000-5 Servicii de cazare,
55000000-4 Servicii hoteliere
55110000-4 Servicii de cazare la hotel,
55270000-3 Servicii prestate de pensiuni care ofera cazare cu mic dejun inclus,
Termenul limita pana la care ofertele pot fi trimise: Miercuri, 18 Noiembrie 2015, ora 10:00;
•    Modalitatea de trimitere si adresa la care ofertele trebuie transmise: Oferta se va depune in doua exemplare, un original si o copie, la adresa: Fundatia Progress, Bd. Unirii, nr. 22, sector 3 Bucuresti.
•    Numarul contractului: RO2013_C1.3_59
•    Titlul proiectului: „Al treilea spatiu al cetateniei active”, finantat prin Fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2009 – 2014;
•    Mentiuni cu privire la modul de obtinere a documentatiei de atribuire: toate informatiile sunt disponibile in fisierul “Invitatie” (descarca de aici) si “Formularele pentru transmiterea ofertei” (descarca de aici);
•    Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
•    Oferta trimisa de dumneavoastra trebuie sa fie exprimata in lei fara TVA.
•    Ofertantul selectat se va supune acelorasi reguli de verificare si audit ca si Achizitorul.
Persoana responsabila:
Adriana Dumitrescu, Responsabil Achizitii,
email: adriana.dumitrescu@progressfoundation.ro;

Sus