Relansare licitatie de servicii catering

Fundatia Progress a decis anularea licitatiei deschise in data de 24.03.2015, conform anuntului disponibil aici, si relansarea acesteia, printr-o noua invitatie si un nou set de formulare de transmitere a ofertei.

Termenul limita pana la care ofertele pot fi trimise: Vineri, 27 Martie 2015, ora 12:00;

  • Modalitatea de trimitere si adresa la care ofertele trebuie transmise: Oferta se va depune in doua exemplare, un original si o copie, la adresa: Fundatia Progress, Bd. Unirii, nr. 22, sector 3 Bucuresti.
  • Numarul contractului: RO2013_C1.3_59
  • Titlul proiectului:Al treilea spatiu al cetateniei active”, finantat prin Fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2009 – 2014;
  • Mentiuni cu privire la modul de obtinere a documentatiei de atribuire: toate informatiile sunt disponibile in fisierul “Invitatie” (descarca de aici) si “Formularele pentru transmiterea ofertei” (descarca de aici);
  • Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
  • Oferta trimisa de dumneavoastra trebuie sa fie exprimata in lei fara TVA.
  • Ofertantul selectat se va supune acelorasi reguli de verificare si audit ca si Achizitorul.

Persoana responsabila:  Adriana Dumitrescu, Responsabil Achizitii, email:adriana.dumitrescu@progressfoundation.ro; office@progressfoundation.ro

Sus