Licitatie servicii cazare @Suceava

Fundatia Progress va invita sa transmiteti oferta dumneavoastra pentru licitatia de servicii cazare la Suceava, in cadrul proiectului „Al treilea spatiu al cetateniei active” (finantat prin Fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2009 – 2014), coduri CPV:
98341000-5 Servicii de cazare,
55000000-4 Servicii hoteliere
55110000-4 Servicii de cazare la hotel,
55270000-3 Servicii prestate de pensiuni care ofera cazare cu mic dejun inclus,
Termenul limita pana la care ofertele pot fi trimise: Joi, 17 Martie 2016, ora 10:00.
Modalitatea de trimitere si adresa la care ofertele trebuie transmise: Oferta se va depune in doua exemplare originale la adresa: Fundatia Progress, Bd. Unirii, nr. 22, sector 3 Bucuresti.
Numarul contractului: RO2013_C1.3_59
Titlul proiectului: „Al treilea spatiu al cetateniei active”, finantat prin Fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2009 – 2014;
Mentiuni cu privire la modul de obtinere a documentatiei de atribuire: toate informatiile sunt disponibile in fisierul “Invitatie” (descarca de aici) si “Formularele pentru transmiterea ofertei” (descarca de aici);
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
• Oferta trimisa de dumneavoastra trebuie sa fie exprimata in lei fara TVA.
Ofertantul selectat se va supune acelorasi reguli de verificare si audit ca si Achizitorul.
Persoana responsabila:  Adriana Dumitrescu, Responsabil Achizitii, email: adriana.dumitrescu@progressfoundation.ro.

Sus