Start proiect “Al treilea spatiu al comunitatii”

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) și Fundația Progress din România, anunță astăzi, 1 septembrie 2016, lansarea proiectului “Al treilea spațiu al comunității”.
Ideea propusă de “Al treilea spațiu al comunității” privește formarea de cetățeni activi și amenajarea în 6 biblioteci publice, a unor spații – cuiburi ale democrației – ce încurajează deprinderea comportamentelor civice, dezbaterea problemelor locale și luarea de inițiativă pentru soluționarea acestora.
Cuiburile democrației din cadrul bibliotecilor publice – inovative, moderne, realizate prin design participativ, vor constitui spații de întâlnire și dezbatere cetățeneasca, cu acces liber pentru toți membrii comunității.
Astfel pe parcursul a 12 luni, în perioada septembrie 2016 – august 2017, în cele 5 biblioteci raionale: Biblioteca Publică din or. Briceni, Biblioteca Publică ”Mihai Eminescu” din or. Rezina, Biblioteca Publică „Dimitrie Cantemir” or. Ungheni, Biblioteca Publică ”Antonie Plămădeală” or. Hîncești, Biblioteca Publică ”Valeriu Matei”, or. Leova și în Biblioteca Publică de Drept din mun. Chișinău vor avea loc amenajări ale cuiburilor democrației, formarea cetățenilor în domeniul democrației participative, practicarea cetățeniei active.
Ca urmare a acestui proiect, 6 bibliotecari vor beneficia de formare în domeniul cetățeniei active iar 8 alți membri ai fiecărei comunități vor fi implicați direct în amenajarea cuibului democrației și practicarea cetățeniei active prin intermediul Grupurilor de Acțiune Civică.

Proiectul “Al treilea spațiu al comunității” este sprijinit financiar de către Ambasada Regatului Țărilor de Jos în cadrul Programului ”MATRA”, valoarea totală a proiectului fiind de 33. 584 Euro.

Pentru a informa publicul larg despre implementarea acestui proiect, în ultima decadă a lunii septembrie 2016, va fi organizată o conferință de presă, care va avea loc la Biblioteca Municipală ”B. P. Hașdeu”.
Cu detalii despre organizarea conferinței de presă vom reveni pe parcurs.

Sus